Kontakt oss / Medlemskap / Forside

Amatørarkeologi Norge Detektorarkeologi

 

Velkommen til Rygene Detektorklubb

 

 

 

 

Rygene Detektorklubb er en klubb for detektorister med en spesiell forkjærlighet for den eldste historien vår og som brenner for å fremme amatørarkeologiens utbredelse i Norge og i Norden. Klubben ble etablert den 01.10.2006 i Stavanger av John Kvanli og Morten Eek og har 50 medlemmer: 23 norske, 23 danske og 4 svenske.

Rygene Detektorklubb Org.nr 8951.82192

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker, som vi leverer til nærmeste fylkeskommune eller museum for endelig identifikasjon, konservering og bevaring/utstilling. Gjenstander i pløyelaget er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og ødeleggelse.

Metallsøkere med amatørarkeologisk kompetanse og forståelse kan bidra med et stort stykke arbeid for kulturminnevernet i å både redde disse gjenstandene fra ytterligere ødeleggelse i pløyelaget, men også ivareta et nøyaktig registreringsarbeide med GPS markeringer og funnrapportering som beriker arkeologien og historien med informasjon utover det tradisjonell arkeologi kan frembringe for et område.

Klubbens medlemmer har et godt samarbeid med ulike fylkeskommuner og museèr både i Norge, Sverige og Danmark og er på jevnlige oppdrag ute for disse. Vi forholder oss til de krav, lover, regler og retningslinjer som omhandler kulturminner og metallsøking til enhver tid. Se ellers klubbens formål.

Vi håper at du finner hjemmesiden og klubben vår interessant og givende!

Mvh styret i Rygene Detektorklubb

 

Rygene Databasen -for detektorfunn, er nå gjort tilgjengelig for alle til å registrere sine funn inn i !

Du finner Rygene Databasen i venstre hovedmeny på denne siden.

Les mer innpå Funndatabasen hvordan man registrerer seg og bruker databasen.

Rygene Databasen er iløpet av de 10 år blitt en av de største funndatabaser for metallsøkerfunn i Norge. Funndatabasen teller i dag over 2300 bilder av gjenstander fordelt over 190 funnkategorier sortert etter arkeologisk tidsperiode og gjenstandstyper.

Rygene Databasen - for detektorfunn, funndatabase, funddatabase, norske detektorfunn, metallsøkerfunn, metallsøker, detektor, metallsøking, Rygene

 

RYGENE DATABASEN ER NÅ GJORT OFFENTLIG- TA EN KIKK!

NB! 21.07.2018- driftsmelding: hjemmesiden oppdaterer software, enda 600 funnbilder i galleriet jobbes det med å få på plass igjen fra ekstern server så admin ber om litt tålmodighet før dette er på plass.

Funndatabasen er tiltenkt som en større samlende database for spesielt norske detektorfunn, men svenske og danske funn er også høyst velkommen.

Databasen er i aller høyeste grad meget søkevennlig. Det kan søkes på ord i både tittel, tekstfelt, nøkkelord, finnernavn, funnkommune, funnfylke og land, og vi oppfordrer samtlige som legger inn funn til å være påpasselige med god informasjon som følger med spesielt oldsaksfunnene slik at databasen også i fremtiden har like stor grad av søkevennlighet.

Vi håper og ønsker at Rygene Databasen skal bli den største og mest brukte oppslagsverket for identifikasjon og inlflow av detektorfunn til glede og nytte for både erfarne detektorister og nye, men også for andre historieinteresserte og personer i kulturminnevernet.

- Legg inn dine funn i databasen og hjelp oss i å hjelpe deg med et stort opslagsverk av digitale funn!

 

 

 

Copyright© Rygene Detektorklubb.
Anvendelse av bilder eller innhold fra klubb sidene kan kun skje etter avtale med admin, eller opphavsperson hvis denne er kjent.