Kontakt oss / Medlemskap / Forside

Velkommen til Rygene Detektorklubb Norsk Metallsøker klubb- Rygene Detektor Klubb

 

 

 

Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for den eldste historien vår og som jobber for å fremme amatørarkeologiens utbredelse i Norge og i Norden. Klubben ble etablert den 01.10.2006 i Stavanger av John Kvanli og Morten Eek og har 48 medlemmer: 22 norske, 22 danske og 4 svenske.

Rygene Detektorklubb Org.nr 8951.82192

 

Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker, som vi leverer til nærmeste fylkeskommune eller museum for endelig identifikasjon, konservering og bevaring/utstilling. Gjenstander i pløyelaget er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og ødeleggelse.

Metallsøkere med amatørarkeologisk kompetanse og forståelse kan bidra med et stort stykke arbeid for fornminnevernet i å både redde disse gjenstandene fra ytterligere ødeleggelse i pløyelaget, men også ivareta et nøyaktig registreringsarbeide med GPS markeringer og funnrapportering som beriker arkeologien og historien med informasjon utover det tradisjonell arkeologi kan frembringe for et område.

Klubbens medlemmer har et godt samarbeid med ulike fylkeskommuner og museèr både i Norge, Sverige og Danmark og er på jevnlige oppdrag ute med metallsøkerne. Vi forholder oss til de krav, lover, regler og retningslinjer som omhandler fornminner og metallsøking til enhver tid. Se ellers klubbens formål.

Vi håper at du finner hjemmesiden og klubben vår interessant og givende!

Mvh styret i Rygene Detektorklubb

Thy Rally 2015- 10 års jubileum

Så var tiden kommet. Thy Rally skulle arrangeres for tiende året i samarbeid med de lokale museer og grunneiere i Thy-Mors området. Og over 70 forventningsfulle metallsøkere sjekket inn på Nørhå fritidsskole, der det hele startet i 2005. Fra den 17-20.september skulle både Thy-Mors feires, med undersøkelser og funn om dagen, og god mat, drikke og selskap om kveldene.

<<Les mer her på denne link>>

Detektorundersøkelse på Ærø, Danmark

Den 01.-03.april 2015 ble det gjennomført en større detektor-undersøkelse på Ærø i Danmark. 21 metallsøkere var blitt invitert av arrangørene Steen Agersø, Poul Andersen, Glenn Abramsson og grunneier Bent Juul Sørensen til sydhavsøen Ærø med sin rike historie. Rygene Detektorklubb var godt representert, og det var deltakere fra både Thy-Mors Detektorforening, Midtjysk Detektorforening, Harja Arkæologisk forening og Furusø Arkæologigruppe til stede. Arrangørene, deltakerne eller Ærø skuffet ikke...

<<Les mer her på denne link>>

 

 

 

Metaldetektiverne med sending fra Norge !

Metaldetektiverne : Slaget på Hafrsfjorden. Opptakene er gjort under "Rygene undersøkelsen 2014" En detektorundersøkelse som ble avholdt av Rygene Detektorklubb og Thy-Mors Detektorforening med flere den 09.-12. oktober 2014.

 

metallsøker undersøkelse

Rygene undersøkelsen 2014

Den 09.-12.oktober avholdt Rygene Detektorklubb sammen med Thy-Mors Detektorforening og andre inviterte metallsøker venner av oss, en større detektor undersøkelse på noen utvalgte lokaliteter og gårder rundt Hafrsfjord bassenget. Undersøkelsen ble som tidligere arrangement gjennomført i nært samarbeid med UiS- AM og Rogaland Fylkeskommune. Dansk TV team som står for serien " Metaldetektiverne" fulgte oss og vil også lage en ny episode her i Norge. Vi takker også for kulturstøtter fra Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Sola kommune som gjorde det hele finansielt mulig å gjennomføre dette prosjektet.

Vi takker også for flotte sponsor støtter fra http://www.detektor.no og http://www.metallsoker.no samt http://www.whites.no

Trykk på bildet til venstre eller link under for å se:

<PROGRAM FOR RYGENEUNDERSØKELSEN>

<Trykk å denne link for å se websider,Rapport, bilder og medialinks fra Rygeneundersøkelsen her>

 

 

 

Rygene sitt eget funngalleri er iløpet av de siste seks år blitt en av de største funndatabaser for metallsøkerfunn i Norden. Funndatabsen er desidert den største i Norge av sitt slag og teller idag over 2500 bilder av gjenstander fordelt over 28 funnkategorier der over 1500 funn er katalogisert som oldsaker og er blitt innlevert det lokale museum eller arkeologkontakt i Norge, Sverige eller Danmark.

 

 

 

 

Funngalleriet er kun for medlemmer, men et utdrag av våre utvalgte funn fra databasen er gjort tilgjengelig for alle her på hjemmesiden.Under fanebladet i menyen til venstre finner dere "Bilder av noen utvalgte funn" her ligger 33 sider med over 500 lekre funn. Kos dere med et lite innblikk i de flotte funn som er blitt funnet gjennom årenes løp!

Klubbens medlemmer er alltid glad for nye områder å metallsøke på. Er du grunneier og har en åkerlapp eller eiendom du er nysgjerrig på hva befinner seg i jorda og vil låne ut til oss setter vi stor pris på kontakt.

<< Kontaktliste finner du her>>

Det er veldig hyggelig å se at websiden vår blir så hyppig besøkt. Webtrafikk teller kan du se på linken under:

<< Trykk her for å se webtrafikk teller>>

 

Copyright© Rygene Detektorklubb.
Anvendelse av bilder eller innhold fra klubb sidene kan kun skje etter avtale med admin, eller opphavsperson hvis denne er kjent.