Kontakt oss / Medlemskap / Forside

Velkommen til Rygene Detektorklubb

 

 

 

Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for den eldste historien vår og som jobber for å fremme amatørarkeologiens utbredelse i Norge og i Norden. Klubben ble etablert den 01.10.2006 i Stavanger av John Kvanli og Morten Eek og har 49 medlemmer: 22 norske, 23 danske og 4 svenske.

Rygene Detektorklubb Org.nr 8951.82192

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker, som vi leverer til nærmeste fylkeskommune eller museum for endelig identifikasjon, konservering og bevaring/utstilling. Gjenstander i pløyelaget er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og ødeleggelse.

Metallsøkere med amatørarkeologisk kompetanse og forståelse kan bidra med et stort stykke arbeid for kulturminnevernet i å både redde disse gjenstandene fra ytterligere ødeleggelse i pløyelaget, men også ivareta et nøyaktig registreringsarbeide med GPS markeringer og funnrapportering som beriker arkeologien og historien med informasjon utover det tradisjonell arkeologi kan frembringe for et område.

Klubbens medlemmer har et godt samarbeid med ulike fylkeskommuner og museèr både i Norge, Sverige og Danmark og er på jevnlige oppdrag ute med metallsøkerne. Vi forholder oss til de krav, lover, regler og retningslinjer som omhandler kulturminner og metallsøking til enhver tid. Se ellers klubbens formål.

Vi håper at du finner hjemmesiden og klubben vår interessant og givende!

Mvh styret i Rygene Detektorklubb

metallsøking Rygene kronikk john kvanli forskning no

 

Kronikk i Forskning.no den 28.01.2016:

- Hvem skal redde Norgeshistorien fra plogen?

Frivillige med metalldetektorer kan hjelpe kulturminnevernet i Norge med å redde viktige kulturskatter. Tekst av John Kvanli

Trykk på bildet for å lese artikkelen.

 

tilbakemelding fra kulturminnevernet løsfunn detektor finnerlønnordning finnerlønn metallsøking oldsaker praksis med finnerlønn funndiplom

Artikkel av John Kvanli

Tilbakemeldinger og bruken av finnerlønn til finnere av løse kulturminner i Norge:

- Ulike betraktninger og problemstillinger rundt dagens praktisering av tilbakemeldinger fra kulturminnevernet, herav også bruken av finnerlønn, sett opp mot kulturminnevern av løse gjenstander og metallsøking i særdeleshet.

Klikk på bildet til venstre for å lese artikkelen.

MEtallsøking i Norge kulturminnevern løse gjenstander i pløyelaget detektor oldsaker som løsfunn

 

Artikkel av John Kvanli & Lars S. Sørensen

Detektoristen: En trussel mot kulturarven eller nyttige bidragsytere?

- Om metallsøking i Norge og kulturminnevernets oppfatning av formålstjenlig kulturvern av løse gjenstander i pløyelaget.

Klikk på bildet til venstre for å lese vårt bidrag til debatten rundt metallsøking, kulturminnevern, samarbeid og behovet for en enhetlig strategi rundt løsfunn i pløyelaget

 

Rygene sitt eget funngalleri er iløpet av de siste seks år blitt en av de største funndatabaser for metallsøkerfunn i Norden. Funndatabsen er desidert den største i Norge av sitt slag og teller idag over 2600 bilder av gjenstander fordelt over 28 funnkategorier der over 1600 funn er katalogisert som oldsaker og er blitt innlevert det lokale museum eller arkeologkontakt i Norge, Sverige eller Danmark.

 

 

 

Funngalleriet er kun for medlemmer, men et utdrag av våre utvalgte funn fra databasen er gjort tilgjengelig for alle her på hjemmesiden.Under fanebladet i menyen til venstre finner dere "Bilder av noen utvalgte funn" her ligger 33 sider med over 500 lekre funn. Kos dere med et lite innblikk i de flotte funn som er blitt funnet gjennom årenes løp!

Klubbens medlemmer er alltid glad for nye områder å metallsøke på. Er du grunneier og har en åkerlapp eller eiendom du er nysgjerrig på hva befinner seg i jorda og vil låne ut til oss setter vi stor pris på kontakt.

<< Kontaktliste finner du her>>

Det er veldig hyggelig å se at websiden vår blir så hyppig besøkt. Webtrafikk teller kan du se på linken under:

<< Trykk her for å se webtrafikk teller>>

Copyright© Rygene Detektorklubb.
Anvendelse av bilder eller innhold fra klubb sidene kan kun skje etter avtale med admin, eller opphavsperson hvis denne er kjent.