Kontakt oss / Medlemskap / Forside

Litt om oss i Rygene Detektorklubb

Klubb informasjon:

Rygene Detektorklubb

Austbøsvingene 3

4085 Hundvåg

 

Organisasjons Nr.: 8951.82192

Bankkonto nr. 9001.28.17001

 

Overføring til Rygene fra utlandet: IBAN: NO5390012817001

Swift:LABANOKK

Bankens Adresse: Sparebank1 Oslo Akershus, Youngstorget 5, 0181 Oslo

 

For medlemskap i Rygene Detektorklubb gjelder følgende:
- Special invitation only :(Etter anbefaling fra eksisterende medlemmer)

Klubben har pt.50 medlemmer og har nådd makstaket

 


John Kvanli

 

 

 

John Kvanli - Formann

Undertegnede bor på Hundvåg, 10 min fra bykjernen i Stavanger.-73 modell. John var sammen med Morten grunnleggeren av Rygene Detektorklubb i 2006. Har drevet med metallsøking i en årrekke,og har på denne tiden fått gleden av å ha vært med på veldig interessante oppdrag i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, UiS-Arkeologisk Museum i Stavanger, Kulturhistorisk Museum i Oslo, Thisted Museum, Museum Lolland Falster og National Museet i København. John har i mange år gjennom virket i klubben,vært en stor pådriver og initiativtaker i å få frem nytteverdien av metallsøking sett fra et historisk og arkeologisk perspektiv. Historiske gjenstander i pløyelaget, nøyaktig dokumentering og hva disse kan bidra av viten for videre forskning og forståelse av spesielt middelalder og jernalderen i Skandinavia har vært og er Johns største drivkraft for sine søk og virke.

<<Send mail til John Kvanli >>


Morten Eek

 

 

 

 

Morten Eek - Styremedlem

Morten bor på Byhaugen i Stavanger. Var med å starte Rygene Detektorklubb sammen med John i 2006. Til daglig jobber Morten i informasjonsavdelingen til Equinor. Morten har holdt på med metallsøking i en årrekke. Vært med på mange oppdrag for både Rogaland Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, UiS-Arkeologisk Museum i Stavanger, Kulturhistorisk Museum i Oslo, Thisted Museum, Museum Lolland Falster, National Museet i København mfl. Morten er en kunnskapsrik,arkeologi-og historieinteressert kar som brenner for alt som har med eldre skandinavisk historie og kulturminnevern å gjøre. Og har sammen med resten av Rygene forsvart og arbeidet for å få fram viktigheten av registrering og bevaring av løsfunn som befinner seg på pløyde marker.

<<Send mail til Morten Eek >>


Atle Skarsten

 

 

Atle Skarsten - Styremedlem

Atle Skarsten har i nesten to tiår vært aktiv i det lokalhistoriske miljøet i
Rogaland.  Han er en sprudlende 1962-modell, født og oppvokst i Tananger, Sola. Til daglig jobber han som flyger i SAS, men det er lokalhistorie han brenner for. Atle har skrevet en rekke bøker og en
mengde lokalhistoriske artikler i lokalaviser, tidsskrifter og forskjellige
årbøker. Han var med å starte historielaget Tanangers Minne og sitter i
dag i styret der og i Rogaland Historie- og Ættesogelag, samt i mange
andre styrer i stiftelser, lag og foreninger. Nå håper han på mer tid
til å traske på jordene, på jakt etter uoppdaget historie og dokumentering av løsfunn som kan berike denne regionens eldste historie.

<<Send mail til Atle Skarsten>>


Hugo Falck

 

 

 

Hugo Falck - Styremedlem

Hugo er -66modell og bor i Rygge i Østfold
Han har metallsøkt i mange år, første gang i -82, og er opprinnelig Mossing.
Hugo er særdeles aktiv som detektorist på fritiden og har funnet mange flotte gjenstander som i dag ligger på museer både i Norge og i Danmark.
Hugo har vært med på oppdrag for fylkeskommunen i Vest-Agder, Kongens borge.dk, Vejle museum, flere museer i Danmark, Kaprolat- komiteen(Russland), Rogaland Fylkeskommune, UiS- Arkeologisk Museum, Kulturhistorisk Museum i Oslo mfl. Et par turer til Krim sammen arkeologer har det også blitt i tillegg til at han jevnlig er i kontakt med Østfold fylkeskommune.
Arkeologi, historie og verdens kulturarv er noe Hugo er opptatt av og brenner for på lik linje med alle andre medlemmer i Rygene. Hugo er medlem av Rygge Historielag og stifter av Råde Detektorgruppe. Kunnskapstørsten til å forstå mer er stor, til glede for oss andre medlemmer som han mer enn gjerne deler med. En ufattelig stor ressurs for de som ønsker nitidig og perfeksjonert dokumentasjon med spredningskart over løsfunn i forskningsøyemed.

<<Send mail til Hugo Falck >>


Medlemmer

Thomas Aase, Randaberg, Rogaland <<Send mail til Thomas Aase>>

Atle Meslo, Bergen<<Send mail til Atle Meslo>>

Øystein Bujordet, Mosby, Vest-Agder, Norge <<Send mail til Øystein Bujordet>>

Bjørn Tjelta, Sandnes, Rogaland <<Send mail til Bjørn Tjelta>>

Konrad Kvanli, Brønnøysund <<Send mail til Konrad Kvanli>>

Jon Egil Sleire, Bergen <<Send mail til Jon Egil Sleire>>

Johannes Folkestad, Dale i Sunnfjord, Sogn i Fjordane <<Send mail til Johannes Folkestad>>

Sveinung Lein, Randaberg, Rogaland <<Send mail til Sveinung Lein>>

Jørn Skaarberg, Mysen, Østfold <<Send mail til Jørn Skaarberg>>

Anders Lippert, Råde, Østfold <<Send mail til Anders Lippert>>

Lars-Espen Lippert, Råde, Østfold <<Send mail til Lars-Espen Lippert>>

Terje Roger Olsen, Elverum, Hedmark <<Send mail til Terje Roger Olsen>>

Hans Christian Ødegård, Vest-Agder <<Send mail til Hans Christian Ødegård>>

Richard A. L. Moen , Eiken, Vest-Agder <<Send mail til Richard A.L.Moen >>

Renate Sande, Skien, Telemark <<Send mail til Renate Sande>>

Øyvind Hetland, Karmøy, Rogaland <<Send mail til Øyvind Hetland>>

Roger Torgersen, Karmøy, Rogaland <<Send mail til Roger Torgersen>>

Thor Eirik Gilje, Stavanger, Rogaland <<Send mail til Thor Eirik Gilje>>

Brit Annie Hoddø, Elverum. <<Send mail til Brit Annie Hoddø>>

Thor Holmboe, Horslunde, Danmark. <<Send mail til Thor Holmboe>>

Christian Birkedal, Stubbekøbing, Danmark. <<Send mail til Christian Birkedal >>

Oluf Skadhauge , Thy. <<Send mail til Oluf Skadhauge >>

Tommy Olesen, Osted, Danmark. <<Send mail til Tommy Olesen >>

Claus Thinggaard, (Formann i Thy-Mors ),Snedsted/Thy, Danmark <<Send mail til Claus Thinggaard >>

Leif Hartmann Petersen, Thisted, Danmark <<Send mail til Leif Hartmann Petersen >>

Peter Jensen , Snedsted, Danmark <<Send mail til Peter Jensen>>

Tobias Bondesson, Malmø, Sverige <<Send mail til Tobias Bondesson>>

Henrik Brinch, Gram, Danmark <<Send mail til Henrik Brinch>>

Flemming Nielsen, Gørlev, Danmark <<Send mail til Flemming Nielsen>>

Iohannes Sundberg, Malmø, Sverige <<Send mail til Iohannes Sundberg>>

Håkan Svensson, Eslôv, Sverige <<Send mail til Håkan Svensson>>

Line Thinggaard, Snedsted/ Thy, Danmark <<Send mail til Line Thinggaard>>

Jørgen Jensen, Thisted, Danmark <<Send mail til Jørgen Jensen>>

Steen Agersø, Ærø, Fyn, Danmark <<Send mail til Steen Agersø>>

Ib Krause-Kjær, Odder, Danmark <<Send mail til Ib Krause-Kjær>>

Peter Hyldgaard, Jelling, Danmark <<Send mail til Peter Hyldgaard>>

Peder Laursen, Thisted, Danmark <<Send mail til Peder Laursen>>

Jesper Aagaard Vuholm, Hadbjerg, Danmark <<Send mail til Jesper Aagaard Vuholm>>

Jesper Hansen, Hovedgård, Danmark <<Send mail til Jesper Hansen>>

Mark Jensen, Erslev, Danmark <<Send mail til Mark Jensen>>

Christopher Jarvis, Refsvej 77, 7700 Thisted, Danmark <<Send mail til Christopher Jarvis>>

Hans Heinrich Marxen, Hjarbækvej 9, 8831 Løgstrup, Danmark <<Send mail til Hans Heinrich Marxen>>

Lennart Bondeson, Repslagaregatan 6b, Se 21121 Malmø, Sverige <<Send mail til Lennart Bondeson>>

Jan Skovbo Nielsen, Hadslund, Nord-Jylland, Danmark <<Send mail til Jan Skovbo Nielsen>>

Allan Faurskov, Skanderborg, Jylland, Danmark <<Send mail til Allan Faurskov>>

Allan Krogh Jensen, Thisted, Jylland, Danmark <<Send mail til Allan Krogh Jensen>>

Vennskapsforeninger:

 

 

Thy-Mors Detektorforening i Danmark

Rygene Detektorklubb og Thy-Mors Detektorforening har siden 2006 knyttet tettere og tettere bånd etter de bekjentskaper som er blitt gjort under de siste 10 års Thy Rally og Rygene Undersøkelser. Thy-Mors Detektorforening har et nært og fortrolig samarbeid med flere lokale museum i Danmark bla. Thisted Museum og Morsø Historiske Museum, og er blant mange betraktet som en foregangs forening når det gjelder samarbeid med det offentlige kulturminnevernet i Danmark.

Vi ser at vi kan lære mye av hverandre gjennom erfaringsutvekslinger og de kunnskaper om funn som mange av medlemmene i begge foreninger besitter. Samarbeidet Rygene- Thy-Mors gjennom flere prosjekter sammen, har vist at foreningene sammen kan påta seg større og krevende prosjekter med gode resultater og med høy kvalitet på gjennomføringen

<<Trykk her for Thy-Mors Detektorforening`s hjemmeside>>

 

 

Raade Detektorklubb

Rygene Detektorklubb og Raade Detektorklubb gjorde avtale i 2016 om tettere samarbeid på ulike arenaer og samprosjekter i Norge. Raade Detektorklubb er så nært et lokallag av Rygene som du kommer i den forstand at flere styrende medlemmer i Raade er også medlemmer i Rygene.

Medlemmene i Raade Detektorklubb har primært tilholdsted i Østfold og Raade området. Hvis man ønsker kontakt med Raade Detektorklubb så kan Hugo Falck kontaktes. Se kontaktliste over.

Ta gjerne en kikk og følg FB siden til klubben. Det er blitt gjort mange flotte og spennende funn som kan sees her:

FB side: <<Raade Detektorklubb >>