Kontakt oss / Medlemskap / Forside

De arkeologiske tidsperioder for Norge- fra introduksjonen av metallet til moderne tid.

Perioder

Kulturgrupper

Tidsangivelse

Delperioder

Tidsangivelse

Nyere tid

Etter-reformatorisk tid

1538 - nåtid

 

 

Historisk tid

Middelalder

1030- 1537

Sen middelalder

1350- 1537

Høy middelalder

1200- 1350

Tidlig middelalder

1030- 1200

Jernalder

 

Yngre

Jernalder

 

 

 

 

Eldre

Jern alder

Vikingtid

750- 1030

Sen vikingtid

900- 1030

Tidlig vikingtid

750- 900

Merovingertid

(Yngre germansk jernalder)

550- 750

 

Folkevandringstid

(Eldre germansk

jernalder)

375- 550

Sen folkevandringstid

475- 550

Tidlig

folkevandringstid

375- 475

Romersk jernalder

(Romertid)

0- 375

Yngre romersk

jernalder

150- 375

Eldre romersk

jernalder

0- 150

Førromersk jernalder

(Keltertid)

500 f.kr- 0

Yngre førromersk

jernalder

200 f.kr - 0

Eldre førromersk

jernalder

500- 200 f.kr

Bronsealder

Bronsealder

1800- 500 f.kr

Yngre

bronsealder

1100- 500 f.kr

Eldre

bronsealder

1800- 1100 f.kr