Kontakt oss / Medlemskap / Forside

tilbakemeldinger finnerlønn kulturminnevernet i norge metallsøking detektorist

Trykk på bildet for å lese artikkelen: Tilbakemeldinger og bruken av finnerlønn til finnere av løse kulturminner i Norge. John Kvanli / 2016

Detktorist amatørarkeologi metallsøking i Norge kulturminnevern oldsaker i pløyelaget

Trykk på bildet for å lese artikkelen: Detektoristen- En trussel mot kulturminnevernet eller nyttige bidragsytere? - Om metallsøking i Norge og kulturminnevernets oppfatning av formålstjenlig kulturvern av løse gjenstander i pløyelaget. John Kvanli & Lars S.Sørensen/ 2015

between resque and research Andres Dobat

Trykk på bildet over for PDF. kilde: Andres S. Dobat,European Journal of Archaeology 4/2013

Trykk på bildet for å lese ulike foredrag fra et fagseminar i Danmark: "Detektorfund -Hvad skal vi med dem? .

detektorarkeologi jens ulriksen

Trykk på bildet for å lese artikkelen til Jens Ulriksen mfl. Roskilde Museumsforlag, 2003

 

håkan svensson fornvennen_ dumoat kunnskap metallsøking

Trykk på bildet over for å lese Håkan Svenssons artikkel: Dumpat kunskap? -om metallsøking och uppdragsarkeologiens vilkår. kilde: Fornvannen 2009-(104).

mogens bo henriksen the metaldetector friend or foe

Trykk på bildet over for å lese Mogens Bo Henriksens artikkel om erfaringene med metallsøking fra Danmark.

metalldetektor problematikken metalsøking Claus Feveile

Trykk på bildet over for å lese Claus Feveile's artikkel. Kilde:Claus Feveile, Natmus seminar sept 2012

baastrup feveile metallsøking

Trykk på bildet over for å lese artikkelen fra Baastrup/ Feveile Kilde:Nationalmuseet i københavn, Baastrup/Feveile 2013

Se under for diverse foredrag/presentasjoner fra Kulturhistorisk Museum- Universitetet i Oslo sitt seminar avholdt april 2014 : Pløyelag som kontekst - Nye perspektiver for forskning, forvaltning og formidling. Kilde: UiO KHM nettsider

jes martens

Jes Martens/ KHM Oslo

torben trier christiansen

Torben Trier Christiansen/ Aarhus Universitet

Peter Vang Petersen

Peter Vang Petersen/ Nationalmuseet i København

Claus Feveile

Claus Feveile/ Østfyns Museer

Claus Feveile

Claus Feveile/ Østfyns Museer

Bente maichczack

Bente Maichczack/ A.L Schleswig-Holstein

Maria Lingstrøm/ RAA Sverige

birgit maixner

Birgit Maixner/ KHM Oslo

Mads Ravn

Mads Ravn/KHM/Vejlemuseerne

håkan svensson lær av danmarks erfarenheter med metallsøkere

Trykk på bildet over for å lese Håkan Svensson`s artikkel "Lær av Danmarks metallsøker- erfaringer " i Fornvennen 2012

martin rundkvist fornvennen metallsøking sverige lovendring detektering

Trykk på bildet over for å lese Martin Rundkvist sin artikkel i fornvennen for en liberalisering av de svenske metallsøker reglene

Trykk på bildet for å lese artikkelen "Fornminner pløyes bort" med Egil Mikkelsen fra UIO. Kilde:Aftenbladet interaktiv

Trykk på bildet for å lese om undersøkelsen som ble foretatt av Riksantikvaren i Sverige som handler om nedbrytning av arkeologisk materiale i jord i Skandinavia.Kilde:Riksantikvaren i Sverige

Trykk på bildet for å lese artikkelen "Fornminner ødelegges " Kilde: Forskning.no

<