Kontakt oss / Medlemskap / Forside

Ut på tur, treff eller oppdrag

Her kan du lese om våre eventyr med metallsøkerne

 

Thy Rally 2015- 10 års jubileum

Så var tiden kommet. Thy Rally skulle arrangeres for tiende året i samarbeid med de lokale museer og grunneiere i Thy-Mors området. Og over 70 forventningsfulle metallsøkere sjekket inn på Nørhå fritidsskole, der det hele startet i 2005. Fra den 17-20.september skulle både Thy-Mors feires, med undersøkelser og funn om dagen, og god mat, drikke og selskap om kveldene.

<<Les mer her på denne link>>

Detektorundersøkelse på Ærø, Danmark

Den 01.-03.april 2015 ble det gjennomført en større detektor-undersøkelse på Ærø i Danmark. 21 metallsøkere var blitt invitert av arrangørene Steen Agersø, Poul Andersen, Glenn Abramsson og grunneier Bent Juul Sørensen til sydhavsøen Ærø med sin rike historie. Rygene Detektorklubb var godt representert, og det var deltakere fra både Thy-Mors Detektorforening, Midtjysk Detektorforening, Harja Arkæologisk forening og Furusø Arkæologigruppe til stede. Arrangørene, deltakerne eller Ærø skuffet ikke...

<<Les mer her på denne link>>

Detektor undersøkelse metallsøking

Rygene undersøkelsen 2014

Den 09.-12.oktober avholdt Rygene Detektorklubb sammen med Thy-Mors Detektorforening og andre inviterte metallsøker venner av oss avholde en større detektor undersøkelse på noen utvalgte lokaliteter og gårder rundt Hafrsfjord bassenget. Undersøkelsen ble som tidligere arrangement avholdt i nært samarbeid med UiS- AM og Rogaland Fylkeskommune. Dansk TV team som står for serien " Metaldetektiverne" vil også lage en episode her i Norge. Vi takker også for kulturstøtter fra Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Sola kommune som gjorde det hele finansielt mulig å gjennomføre dette prosjektet.

Trykk på bildet til venstre eller link under for å se:

<PROGRAM FOR RYGENEUNDERSØKELSEN>

<Rapport, bilder og medialinks fra Rygene Undersøkelsen 2014 her>

Planen var å ytterligere belyse Hafrsfjords rolle under vikingtid ved å registrere løsfunn på pløyde marker, sett i sammenheng med at det nå fremover også søkes etter å finne spor fra slaget i Hafrsfjord - Norges største sjøslag i vikingtid. Slaget i Hafrsfjord stod mellom Harald Hårfagre og flere småkonger tidlig i 870 årene. Slaget blir av mange regnet som opptakten til rikssamlingen av Norge.

Vi takker også for flotte sponsor støtter fra http://www.detektor.no og http://www.metallsoker.no samt http://www.whites.no

 

Thy Rally 2013 - Lolland & Falster

Den 20.-22.september 2013 ble Thy Rally 2013 avholdt på Lolland og Falster i Danmark. Rygene Detektorklubb, Thy-Mors Detektorforening og en tysk detektorgruppe tilknyttet Eicke Siegloft fra Archeologishe Landesamt Schleswig-Holstein ,ble invitert av Thor Holmboe fra Museum Lolland & Falster, samt Christian Birkedal (Thy-Mors Detektorforening/ Rygene) til å avsøke noen områder som i sammen med Museum Lolland & Falster var utpekt som meget interessante å få mer kunnskap om.

 

Les mer her>>

gullgubbe gudme

 

Thy Rally 2012- Gudme på Fyn

Rygene Detektorklubb deltok igjen på Thy-Mors Detektorforening sitt årlige Thy Rally. Thy-Mors Detektorforening og Rygene i samarbeid med Svendborg Museum ved arkeolog Per O. Thomsen hadde fått i oppgave å søke på markene rundt Broholm ved Gudme på Syd-Øst Fyn.

 

Les mer her >>

Rygene undersøkelsen 2012

 

Rygene undersøkelsen 2012

Helgen 26.-29. april 2012 arrangerte Rygene Detektorklubb i samarbeid med UiS-Arkeologisk Museum, Rogaland Fylkeskommune, Hå kommune og Klepp kommune en større detektorundersøkelse i Hå og Klepp.

 

Les mer om undersøkelsen her>>

 

 

 

Årets Rygene Funn 2011

Medlemmene av Rygene Detektorklubb har gjennom avstemming kåret Årets Rygene Funn 2011 av de mange herlige og flotte funn som kom i løpet av året

Les mer om Årets Rygene funn 2011- Topp 4 her>>

 

Thy Rally 2011- Aggersborg

Den 23.-25.september 2011 arrangerte Thy-Mors Detektorforening igjen sitt årlige Thy Rally med inviterte metallsøkere fra hele Skandinavia. Rygene Detektorklubb stilte nærmest fulltallig opp, særlig med tanke på at foruten om marker ved Vestervig og omegn, så skulle det også avsøkes en nærliggende pløyd mark til selveste Aggersborg.( Foto: Løgstør kommune)

 

Les mer om undersøkelsen her>>

 

 

 

 

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

Helga 18.-19.juni 2011 ble Rygene Detektorklubb invitert opp til Avaldsnes for å hjelpe til med registrerings arbeid i forbindelse med Kongsgårdprosjektet.

Les mer om oppdraget vårt på Avaldsnes her>>

 

 

 

 

Rygene på detektorundersøkelse på Lista i Vest Agder 08-10.april 2011

Rygene har igjen vært ute på en større detektorundersøkelse. Denne gangen ble vi invitert til Lista av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar. Rygene stilte med hele 23 detektorførere fra både Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til egne medlemmer var det også medlemmer fra vår vennskapsforening i Danmark: Thy-Mors Detektorforening og spesielt inviterte.

Les mer om undersøkelsen her >>

 

 

Årets Rygene funn 2010 er kåret!

Det ble funnet en hel del vakre gjenstander av medlemmene i 2012. Av disse var det fem funn som er verdt en plass på pallen.

Les mer her>>

 

 

 

Fibelfunn i Ryger land

Høsten 2010 kom denne praktfibelen opp av marken på et jorde et sted i Sola Kommune. Fibelen er datert eldre romertid (0-200 e. kr) og ble funnet med metallsøker ca 15 cm nede i pløyelaget av Morten Eek. Se flere bilder og mer story ved å trykke på denne linken: << Mer om romertidsfibelen her>>

 

Utstein Undersøkelsen 2010

Rygene Detektorklubb avholdt en detektor undersøkelse i Rennesøy kommune utenfor Stavanger helgen den 23.-25.april 2010. 

Norges best bevarte klosteranlegg fra middelalder: Utstein Kloster i Rennesøy kommune utenfor Stavanger var hovedattraksjonen, med supplerende marker på kjente forhistoriske gårder i Rennesøy.

26 metallsøkere fra Norge, Sverige og Danmark var disse dagene i sving.

Prosjektet var et prøveprosjekt godkjent av Riksantikvaren og i samarbeid med Arkeologisk Museum -UiS og ble en stor suksess.

<<Les mer her>>

 

Lolland treff

 

Lolland treffet våren 2009

Rygene har vært på utenlands tur igjen. Denne gangen var det Thor Holmboe og Museum Lolland Falster som inviterte Rygene og et stort antall metallsøker klubber i Danmark og Sverige til å hjelpe til med detektor søk i den "lollandske muld". Helgen 03-05.april 2009 var hele 70 metallsøkere samlet for å hjelpe Museum Lolland Falster med å avsøke områder på øya Lolland, et særdeles interessant historisk område på sør-øst spissen av Danmark.

<<Les mer her>>

 

 

Dirhem skatt funnet!

For snart ett år siden gjorde Hugo Falck i Rygene et særdeles spennende funn! Det startet med et unikt funn av et lite klipp av en dirhem fra Abbasid kalifatet, neste dag to dirhem klipp til samt bruddsølv (spiss av giffel). Funnene ble gitt til Kultuhistorisk museum i Oslo med funnskjema, gps koordinater og bilder- så var eventyret i gang!

<<Les mer her>>

 

 

Foredrag på Arkeologisk Museum i Stavanger

Den 14.september 2008 hadde vi i Rygene et lengre foredrag på Arkeologisk Museum i Stavanger. Denne søndagen viste klubben frem oldtidsfunn på storskjerm, der John og Morten fortalte om klubben og vårt virke under tittelen: "Med metalldetektor i arkeologiens tjeneste".

<<Les mer her>>

 

Thy Rally 2008

Helgen 21-23.september 2008 var hele 13 Rygene medlemmer tilstede under Thy Rally i Danmark.(se tidligere artikler) Årets detektor treff samlet 75 metallsøkere fra ulike klubber i Danmark, Norge og Sverige og ble dermed det største treffet siden Thy-Mors Detektorforening startet med slike årlige treff for fire år siden. Iløpet av denne helgen kom det opp over 250 oldsaker deriblant over 50 fibler fra romersk jernalder til middelalder..

Av de mange, mange flotte funn som kom for dagen, var det spesielt to funn som fikk særlig oppmerksomhet.: Det ene var en romersk solidi, en gullmynt fra romerriket slått under keiser Nero, samt et menneskelignende ansikt/maske i gullforgylt bronse.

Men også Rygene medlemmer fant mye flott nede hos broderfolket. Til venstre vises Morten Eek`s flotte gullforgylte praktfibel, samt Ate Skarstens sjeldne "Guds lam" fibel. Klarer du å se lammet?

<<Les mer samt se bilder fra treffet og de mange funn her>>

Kongenes Jelling

Hugo Falck har vært med på detektorsøk i Jelling i Danmark. Helgen 5-7.september hadde Vejle Museum invitert en rekke metallsøkere til å være med på detektorsøk på Harald Blåtanns historiske sted i Jelling.Flere av Rygenes medlemmer i Danmark var også tilstede, sammen med representanter fra flere andre danske detektorklubber.

Flotte funn av vektlodd, viking mynter,fibler dukket opp som representanter fra Vejle Museum registrerte og tok vare på.

<<Trykk på denne linken for å se TV reportasjen fra Jelling.>>

 

Fant del av middelalderkors med Limoges emaljering fra Frankrike

Hugo Falck har gjort et så sjeldent funn som et beslag fra et alterkors fra middelalderen.

Les artikkelen fra Sola Bladet, samt mer her >>

 

Rygene godt representert i ny utstilling på AmS

Arkeologisk Museum i Stavanger har denne vinteren en ny utstilling kalt: "Spor i jord- Nye funn 2006/07". Rygenes medlemmer på Vestlandet har bidratt med noen funn og har til og med fått sitt eget detektorfunn monter i utstillingen.

(Foto: Arkeologisk Museum i Stavanger)

 

<<Les mer samt se bilder her>>

Thy Rally 2007

Fra den 21-23. september ble det årlige Thy Rally arrangert i Danmark. Det var over 50 forventningsfulle metallsøkere fra Danmark,Norge og Sverige som samlet seg ved Limfjorden for å være med på Nordens største metallsøker samling. I år igjen var det Thy-Mors Detektorforening og NDF- Nordisk Detektor Forum som stod for arrangementet i samarbeid med Thisted Museum.

Deltakerne fikk også besøk av museumsinspektør Peter Vang Petersen fra National Museet i København,som hadde kommet ens ærend for å ha et foredrag om dansk arkeologi og hvilken viktig betydning metallsøkingen vår har for arkeologien og museene.

Les mer, samt se funnbilder her>>

 

På oppdrag for Vest Agder Fylkeskommune

Rygene har vært på farten igjen.Denne gangen ble vi invitert ned til Lista av fylkesarkeologene. Det var i forbindelse med at en bonde ifjor hadde funnet et vikingsverd i åkeren sin at vi ble invitert.Etter all sannsynlighet kom sverdet fra en slettet gravhaug, og det kunne ligge mer i området...

Les mer>>

 

 

 

På oppdrag for Arkeologisk Museum i Stavanger ute på Frøyland i Time, januar 2007.

John og Morten har vært ute på oppdrag igjen. Denne gangen ble vi invitert ut til Time kommune på Jæren for å sjekke ut om det kunne være metallgjenstander i jordlagene. Bakgrunnen for antakelsen om at der kunne være metallgjenstander var funnet av en likearmet spenne i pløyelaget på plassen Ams holdt på å grave ut.

Se bildene fra oppdraget >>

 

 

På oppdrag for Arkeologisk Museum i Stavanger på Avaldsnes - august 2005.

John og Morten har vært ute på oppdrag igjen. Denne gangen ute på historiske Avaldsnes.

Se bilder fra oppdraget her >>

 

Thy Rally i Danmark 22.-24.september 2006
metallsøking fibula i bronse

 

 

Thy Rally 2006

Morten og John tok turen ned til Danmark der Danmark Detektorforum og Thy-Mors Detektorforening inviterte til Thy Rally 2006 for medlemmene sine. Dette rallyet er blitt skandinavias største metallsøker treff, og dette året var over 30 detektorførere møtt opp. Det var fastlagte jorder ved Helligsø, i samarbeid og etter avtale med grunneiere og Thisted museum, som skulle avsøkes denne helgen.Opp av jorden kom mange flotte funn som ble avlevert for identifikasjon og bevaring av museet. Dette var første gangen vi var utenlands med søkerne våre. Som første nordmenn ned til et dansk treff så kriblet det i magen og vi så frem til å møte de personer vi lenge hadde snakket med og utvekslet erfaringer og funn med over internett. En fantastisk gjeng, mottakelse og ikke minst en stor erfaring rikere.

Se bildene >>