top of page

Aker, en kaupang i Råde?Av Hugo Falck, Raade Detektorklubb


Våren 2017 startet to av våre medlemmer metallsøk ved Akergårdene i Råde.

Det ene spennende funn etter det andre dukket opp av jorden og de startet få mistanke om at dette ikke var en "vanlig bosetning". Flere medlemmer deltok etter hvert, områdene er store så mye tid ble også brukt på mer funnfattige områder, men høsten 2018 begynte vi å få en mistanke om at en del av eiendommen som knapt var undersøkt kanskje kunne være hovedbølet, funntettheten ble høyere dess nærmere en kom. En torsdag dro en av oss ned etter jobb og snakket med grunneier og fortalte om teorien, samt gjorde et testsøk, resultat en romersk denar og en romertids draktspenne på en drøy halvtime, da brøt han av og spurte grunneier om det var OK om klubben kom tilbake for fellessøk, og fikk grønt lys til det.Fylkesarkeologen ble også kontaktet og informert om planene, med enighet om fortløpende oppdatering underveis.


Påfølgende søndag ble tidenes klubbtur, 11 deltagere målte inn ikke mindre enn 73 gjenstander, og for noen funn!

Før området med aller tettes funntetthet ble fredet var det målt inn rundt 130 gjenstander, med funn utenfor fredningene, omtrent 150 til sammen.

Funnene kunne indikere at denne lokaliteten har hatt en sentral rolle fra rundt år 200 e.kr. og med kontinuitet til og med middelalder.


Den høyeste tetthet av romerske denarer i Norge, andre funntyper som tydet på høystatus, uvanlig mange vektlodd, ca. 20% av gjenstandene, betalingsmidler i gull og sølv, tyske, karolingiske, tilmed en bysantisk vikingtidsmynter, insulære gjenstander, produksjonsavfall slik som smeltetapper, gullbrakteat, flere titalls draktspenner fra alle tidsepoker romertid - middelalder.

Vi følte at vi måtte forsøke å få berget mest mulig av gjenstander i pløyelaget, ønsket også en bedre forståelse av denne lokalitetens historie og funksjon, både for oss og fagmiljøet, og vi lekte allerede med tanken om at vi var på sporet av den mytiske stormannsgården Tesalir.


Vi fikk innvilget vår søknad som første klubb i fylket, om dispensasjon til inngrep i `automatisk fredet kulturminne` av Viken fylkeskommune, avdeling for kulturminner -arkeologisk seksjon og samtykke av grunneier.

Helgen 12-13 nov. avsøkte vi deler av området systematisk i rutenett som første av tre planlagte undersøkelser, med oss hadde vi også medlemmer fra Rygene detektorklubb og det ble suksess, 116 nye innmålinger, herav 21 vektlodd, ett med insulær emalje, 20 draktspenner/fibler, 8 remspenner fra middelalder, 1 arabisk glassperle, ringer, 5 mynter, pinsett, barrer, diverse beslag og duppeditter, produksjonsavfall og noen uidentifiserte gjenstander.Vi nærmer oss 300 oldsaker ved Aker- gårdene.

Neste undersøkelse vil bli avholdt påsken 2023, - stay tuned!


Under kan sees en videosnutt fra Aker undersøkelsen laget av Mvoice. no /Andreas Moen134 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page