top of page

Rygene Undersøkelsen 2012

Oppdatert: 22. aug. 2018


Helgen 26.-29. april 2012 arrangerte Rygene Detektorklubb i samarbeid med UiS-Arkeologisk Museum, Rogaland Fylkeskommune, Hå kommune og Klepp kommune en større detektorundersøkelse i Hå og Klepp. Medlemmer av Rygene Detektorklubb samt medlemmer i vår vennskaps forening i Danmark: Thy-Mors Detektorforening hadde en detektor-undersøkelsee på noen utvalgte lokaliteter i Hå og Klepp kommune.


Prosjektet var å finne ut om det lå løsfunn av gjenstander i pløyelaget av historisk verdi, samt om vi kunne lokalisere en sannsynlig handelslokalitet ved munningen av Hå elva- Hå gamle prestegård. Lokalitetene var på pløyde marker på følgende lokaliteter: Obrestad og ved Hå gamle prestegård i Hå kommune, Anda og Særheim i Klepp kommune.Alle funn som ble lokalisert denne helgen ble plottet med GPS og lagt i merkede funnposer og overlevert til vårt lokale museum :UiS-Arkeologisk Museum


Vi vil takke positive og velvillige grunneiere i Hå og Klepp kommune og Arkeologisk Museum i Stavanger for samarbeidet både forut og under undersøkelsen. Og vi vil også takke Rogaland Fylkeskommune, Hå -og Klepp kommune for de kulturstøtter og økonomiske bidrag som gjorde det mulig for oss å praktisk gjennomføre en undersøkelse med 21 metallsøkere disse tre dagene.
Under deler av undersøkelsen var våre kontakter på Uis-AmS: Olle Hemdorff og Anders Strinnholm med oss. Vi vil i samme ordelag også nevne Håkan Petersson som også ble delaktig i prosjektet som ny leder for fornminnevern på Uis-AmS.Anders Strinnholm og Olle Hemdorff hadde sammen med oss publikumsvisning av funn inne på Hå gamle kirkegård på lørdagen mens undersøkelsen pågikk. Det var over 100 besøkende som tok turen innom for en titt og en prat og dette syntes vi var enormt trivelig.


Deltakere: John Kvanli,Morten Eek, Atle Skarsten, Erik Alve, Thomas Aase, Claus og Line Thinggaard,Peter Hyldgaard,Tobias Bondesson, Tommy Olesen, Iohannes Sundberg, Leif Petersen, Peter Jensen, Ib Krause-Kjær, Hugo Falck, Atle Meslo, Steen Agersø, Oluf Skadhauge, Jan Skovbo Nielsen, Peder Laursen, Jesper Aagaard Vuholm


Bakgrunnen for at vi la undersøkelsen ned til Jæren var at det året før var funnet et vakkert gullsmykke, en del av en større brakteat fra romertid/folkevandringstid. Og vi ville finne ut hva mer som kunne ligge i åkerjorda med utgangspunkt i stedet der det ble funnet.Under undersøkelsen ble det funnet blant annet en pilspiss som var en stor overraskelse for arkeologene ettersom dette funnet ble datert ca 2000 år eldre enn det til da eldste flintfunnet fra området rundt Hå elva som man kjente til fra før. Pilspissen i flint ble funnet av Peter Jensen. En tysk vikingtidsmynt kom også uventet opp på Anda i Klepp. Mynten ble funnet av Peter Hyldgaard.


Ellers er det hyggelig å kunne si at man har kunnet konstatere at det ved Hå elvas utløp har ligget en liten handelsplass basert på de funn og indikasjoner på handel som ble funnet i et spesielt begrenset område. Her ble det funnet riktig mange vektlodder,og hakk sølv fra vikingtid blant annet. Hakksølvet ble funnet av Steen Agersoe. Steen fant også en riktig flott sølvring fra vikingtid. Helgen ble avsluttet med en flott romertidsfibel fra Hå gamle kirkegård funnet av Iohannes Sundberg. Ellers kom det opp en hel del andre funn i tillegg. Selv om vi hadde forventet og håpet på et mye rikere og flerfoldig funnbilde enn det resultatet viste så er jo det også viktig å få fram- at det var større områder som ikke man fant eldre gjenstander i pløyelaget på.


Link til mediaomtale og rapporter før og etter undersøkelsen :91 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page