top of page

Rygene Undersøkelsen 2014

Oppdatert: 18. feb. 2019Den 09.-12.oktober avholdt Rygene Detektorklubb sammen med Thy-Mors Detektorforening og andre inviterte metallsøker venner av oss,en større detektor undersøkelse på noen utvalgte lokaliteter og gårder rundt Hafrsfjord bassenget. Undersøkelsen ble som tidligere arrangement avholdt i nært samarbeid med UiS- AM og Rogaland Fylkeskommune.


Dansk TV team som står for serien " Metaldetektiverne" fulgte oss også og laget en ny episode her i Norge. Vi må også rette en stor takk for kulturstøtter til Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Sola kommune som gjorde det hele finansielt mulig for oss å gjennomføre dette prosjektet.


Planen var å ytterligere belyse Hafrsfjords rolle under vikingtid ved å registrere løsfunn på pløyde marker, sett i sammenheng med at det nå fremover også søkes etter å finne spor fra slaget i Hafrsfjord - Norges største sjøslag i vikingtid. Slaget i Hafrsfjord stod mellom Harald Hårfagre og flere småkonger tidlig i 870 årene. Slaget blir av mange regnet som opptakten til rikssamlingen av Norge.


se program under.


Det var en forventningsfull gjeng som møtte torsdags morgen i mildt sagt vått regnvær og friske vindkast. Men det skal mer til for å stagge historieinteresserte deltakere som også hadde kommet langvis fra. Været kunne man ikke gjøre noe med, men humør og godt arbeid var upåklagelig. Programmet og områdene som beskrevet i vedlegget over ble gjennomført på den beste måte, og mange timer og areal ble avdekket denne langhelgen.


Funnmessig kunne vi ha hatt ønsker om vi hadde funnet mer, men til gjengjeld de oldtidsfunn som kom opp fra de pløyde markene var av særs høy interesse. Det ble overlevert over 20 oldtidsfunn til UiS- Arkeologisk Museum. Av disse var det en del vektlodder, spinnehjul, blyterning, ulike beslag og fragmenter av fibler, blyplomber,ringspenne og spenner. I tillegg var det dog noen flotte enkeltfunn som eksempelvis et større blykors med runer fra tidlig middelalder, noen fibler deriblant en flott korsformet, samt et par insulære beslag fra merovingertid og vikingtid.
Mediadekningen var stor og det gleder oss at grunneiere, fornminnevernet og befolkingen i Stavanger og Sola fant prosjektet vårt interessant og at den eldre forhistorien vår opptar mange.Medialinks:
73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page