top of page

Rygene undersøkelsen Mjøsa 2019

Oppdatert: 4. feb. 2020

Den 3-6. oktober 2019 ble det gjennomført en stor detektorundersøkelse på fem utvalgte gårder beliggende rundt Mjøsa området i Hedmark. Dette er den største detektorundersøkelse foretatt på norsk jord, med GPS sporlogger som til sammen teller over 1.500 arbeidstimer fordelt på 60 meget erfarne og dyktige detektorister fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.


Dronebilde fra en av gårdenes marker av Freddy Arntsen.

Rygene Detektorklubb har arbeidet med planleggingen av denne undersøkelsen i over ett år, og denne ble muliggjort som resultat av et godt samarbeid med velvillige grunneiere, samt våre to medlemmer i Hedmark: Terje Roger Olsen og Brit Annie Hoddø og konfereringer underveis med fylkesarkeologene. Denne undersøkelsen var et privat initiativ med det utgangspunkt at vi ville avdekke hva som befant seg av løsfunn på de pløyde markene rundt og i periferen rundt historiske gårdstun på disse fem utvalgte gårdene gjennom et så systematisk detektorsøk som man kunne oppnå ved bruk av de ressursene og mannskapet vi hadde til rådighet disse dagene.


Vi i Rygene er meget fornøyd med den innsats og det resultat samtlige detektorister på denne undersøkelsen la ned disse dagene. Og det kom mye funn. Mange spennende og overraskende høystatus funn, samt funn vi hadde regnet med ville komme som følge av lang bosetting i og på /rundt dagens gårdstun. Alle deltakere hadde GPS enheter der det ble registrert alle GPS spor/tracking samt alle funnplottinger alle dager. Det kom tusenvis av funn, og vi teller ca. 250 sikre oldsaker, av disse over 30 hele eller deler av fibler fra nærmest alle tidsepoker fra romertid, folkevandringstid, merovingertid, vikingtid og middelalder. Noen av fiblene presenteres under:Av de meget spesielle funnene på denne undersøkelsen kan nevnes Hugo Falck sin flotte patrise form av et Hiddensee hengesmykke fra vikingtid. Den tredje patrisen som er blitt funnet på denne spesifikke gården.

Ole Harpøth fant dette hengesmykket fra vikingtid som viser brytningsskiftet mellom hedendom og kristendom representert som både en Torshammer og et kristent kors. Det kjennes bare to andre lignende paraleller til dette stykket i Norge- det overraskende er at de to andre også er fra Hedmark. Det siste smykket av lignende utseende kjennes fra Island.

Denne flott ringspennen fra vikingtid ble funnet i tre deler. Første halvdelen ble funnet av Hans Chr. Ødegaard, og sammen med 2 andre detektorister ( Tommy Storkås og Per Kyndi) ble den andre halvdelen samt nåla funnet i pløyelaget innenfor en radius på 30 meter i pløyelaget.

Steen Agersø fra Ærø på Fyn, fant undersøkelsens eldste funn. En randliste øks fra eldre bronsealder som gav ny læren om gården, da det visstnok ikke var funnet bronsealder på gården tidligere.

En sjelden godt bevart armring i bronse fra vikingtid ble funnet i pløyejorda av Hugo Falck.

Denne flotte gullringen ble funnet av Rune Thyregod Poulsen. Formen peker på romertid, men så er det dette med den gotiske skriften inni som hiver oss til middelalder. Kan det være en eldre ring som i sen middelalder har fått påført seg skriften for den er litt utypisk som middelalderring å være.Det ble funnet en hel del vektlodder, men ingen så flotte som denne middelalder vekthesten til Renate Karlsen. Dyret / Løven til venstre er funnet av Aina Knudsen, og er nok også mulig middelalder. Ingen vektlodd,heller muligens en pyntegjenstand av ukjent opphav.Utrolig mange typer gjenstandsfunn kom opp- Her representert fra yngre jernalder/vikingtid med sølvring funnet av Hasse Svendsen. Hengesmykke funnet av Hugo Falck og helt til høyre ei ringnål funnet av Louise Stahlscmidt.


ET funn gjort av Jan Luneborg fikk oss til å undre oss, og gjør det forøvrig litt enda. For en slik gjenstand har vi ikke sett som detektorfunn tidligere. Det er kommet inn fra faglig hold forslag til at dette kan være toppen av en peker eller en del av en aestel. Den er utrolig flott og er meget sannsynlig importert fra kontinentet eller de britiske øyer engang i vikingtid. Laget i sølv med flott gullforgylning på seg.

Det er bare så mange flotte funn av de 250 oldsakene vi kunne dra fram i denne bloggen, og vi kan ikke av plasshensyn vise alle de flotte funn som kom opp og ble dokumentert disse dagene. Over vises et lite utvalg: skivefibel/eller beslag merovingertid funnet av Tobias Bondesson. Kufisk dirhem funnet av Pekka Kupila. Nøkkel, vikingtid funnet av Thor Eirik Gilje. Remløper, vikingtid funnet av Vegard Lunna. Endebeslag, vikingtid, funnet av Reijo Hyvonen, samt en flott middelaldersk ringspenne i sølv funnet av Frants Fugl Vestergaard.Vi kan konkludere med før rapportene skrives og alle GPS spor og GPX. filer medfølger alle funnene til fylkesarkeolog i Hedmark, at denne undersøkelsen gikk på skinner og ble en stor suksess. Vi har på disse totale 1500 arbeidstimene frembragt et fantastisk flott og bredt kildemateriale av løsfunn, som både er dokumentert og behandlet på den beste måten, frem i lyset til videre forskning og forståelse av det arkeologiske landskapet rundt disse fem gårdene vi besøkte.

Nå jobbes det med sluttførelsen av rapporter og GPS spor.


Et lite skjermdump utdrag av søkespor og funnplottinger fra en liten del av markene på den ene gården vises her.På Lørdags kvelden fikk vi besøk og et meget interessant foredrag fra Zanette Glørstad fra KHM i Oslo. Foredraget tok for seg utviklingen av ryggknappspennene og den seneste norske forskningen rundt disse i Norge og fastlands Sverige. Takk for foredraget Zanette.
Nesten alle deltakerne på søndagen, noen var allerede reist tidligere og ble ikke med på bildet.

Over: Funnbordet samt GPS bordet.


Terje Roger Olsen legger føringer for søkedagen og informerer før start

Over: Steen Agersø ble premiert for undersøkelsens beste funn med sitt funn av en randlisteøks fra eldre bronsealder. Premien var en utrolig flott bue laget av Bjørnar Burdahl, som er en kjent buemaker og på landslaget i bueskyting med historiske buer. Buen er en kopi av en bue fra det kjente funnet av Holmegaardsbuene som ble funnet i Danmark i 1945. Buene derfra er datert til ca 7000 f.kr- maglemosekulturen- Således var det passende at Steen med undersøkelsens eldste funn ble forært denne enormt flotte premien laget av Bjørnar Burdahl.


Over til høyre: Ole Harpøth fikk premien for undersøkelsens beste vikingtidsfunn, med sin flotte hengesmykke i sølv formet som både en Torshammer og som et kristent kors. Tors hammeren og tilhørende sølvkjede som var premien, var laget og donert av Hans Christian Ødegaard som lager sine egne historiske smykker.


Under her noen stemningsbilder fra undersøkelsen :
PÅ vegne av Rygene ønsker vi å takke alle involverte i undersøkelsen, både deltakere, grunneiere, sponsorer og leverandører. Spesiell takk til Brit Annie Hoddø og Terje Roger Olsen- Uten dere ville denne undersøkelsen aldri ha blitt til så vellykket som den ble!


NRK TV Innlandet fra undersøkelsen: https://tv.nrk.no/se?v=DKOP99100319&t=3s


Se og les Allan Fauskovs beretning fra Rygene Undersøkelsen her :


Flotte og mye bilder av Allan Faurskov her på denne side fra undersøkelsen :Enda Flere funn kan sees på vår hjemmeside i "bildegalleriet" eller bedre:

følg vår Instagram konto: rygenedetektorklubbDe 60 deltakerne på Rygene undersøkelsen 2019 var :

Terje Roger Olsen, Brit Annie Hoddø, John Kvanli, Thor Eirik Gilje, Hugo Falck, Roger Torgersen, Bjørn Tjelta, Atle Meslo, Jon Egil Sleire, Hans Chr. Ødegaard,Jørn Skaarberg,Anders Lippert,Renate Karlsen,Claus Thinggaard Larsen, Michael Hejlesen, Jan Luneborg,Leif Hartman,Oluf Skadhauge,Tommy Olesen,Peter Jensen,Rene Riber Larsen,Svend Erik Poulsen,Jørgen Jensen,Steen Agersø,Hasse Svendsen,Peter Hyldgaard,Peder Laursen,Frants Fugl Vestergaard,Jesper Janke Hansen,Lars Birch Kristensen,Kim Block, Inger Lise Hoel Ringen,Jan Skovbo Nielsen,Allan Faurskov,Allan Krogh-Jensen,Tobias Bondesson, Iohannes Sundberg,Freddy Arntsen,Helle Dohrmann,Maria Skyum,Carina Mia Boese Voorhies, Vegard Lunna,Øyvind Moe,Per Kyndi,Louise Stahlscmidt,Rolf Ketil Renhardtsen, Stephanie Meyer Kromann,Aina Knudsen,Reijo Hyvonen,Kristian Thoresen,Jussi Nieminen, Pekka Kupila,Mikko Makela, Roger Markussen,Rune Thyregod Poulsen,Ole Harpøth,John Kristensen,Kai Uno Garseg og Tommy Storkås.


Takk for en kjempejobb !


Rygene Detektorklubb vil også rette en stor takk for de støtter, premiedonasjoner og leveranser som har kommet fra mange hold: Takk til :

Stange Kommune, OKV Gruppen, Optimera, Egdene Detektorlag, Metallsoker.no, Skanfil, Detektorshop.dk, Rygr Brygghus, Gausbygg Outlet, Tess avd. Ågotnes, Stange Historielag, Gjesdal Tak, Bjørnar Burdahl, Het Huis op de Hoek, Romedal Catering, Haraset Leirsted, Lars Pilø, Steen Agersø, Hans Chr. Ødegaard, Carina Mia Boese Voorhies, Rolf Thorhauge, Marius F. Hoel, Kalle Aasbø, Per Kristian Bjor, Jonny Garnes, Aud Berit Garnes

Takk for bidraget til alle sammen!


Helt til slutt en flott dronefilm fra en av dagene- Opptaket og redigeringen er blitt gjort av Freddy Arntsen.
/ John Kvanli

Styreleder i Rygene Detektorklubb1 023 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page