top of page

De overordnede lovtolkninger av kulturminneloven og retningslinjene  for privat bruk av metallsøker i Norge kommer fra Riksantikvaren. Videre blir retningslinjene mer utfyllende og detaljerte når man leser de ulike forvaltningsmuseer sine skriv, herav KHM- Kulturhistorisk Museum i Oslo, og i noen tilfeller også enda mer utfyllende ned på fylkeskommune nivå ved fylkesarkeologene- her  med Innlandet og Rogaland fylke sitt eksempel.

Selv om man har fått på plass noen overordnede nasjonale retningslinjer for metallsøk i Norge, er det allikevel en del ulik fylkesmessig tolkning og praksis å finne i kulturminneforvaltningen. Det beste rådet vi kan gi deg som detektorist er å sette deg inn i hvilke retningslinjer og praksis som gjelder for ditt fylke. Ta derfor kontakt med din lokale fylkesarkeolog for utfyllende informasjon.

bottom of page