top of page

SAMARBEIDSFORENINGER

Rygene Detektorklubb og Thy-Mors Detektorforening knyttet bånd i 2006 og har siden da hatt samarbeid på tvers av landsgrensene gjennom de siste årenes Thy Rally og Rygene undersøkelser. Samarbeidet Rygene- Thy-Mors gjennom flere prosjekter, har vist at foreningene sammen kan påta seg større og krevende prosjekter med gode resultater og med høy kvalitet på gjennomføringen.

Trykk på bildet over for  å komme til Thy-Mors hjemmeside.

Rygene Detektorklubb og Raade Detektorklubb gjorde avtale i 2016 om tettere samarbeid på ulike arenaer og samprosjekter i Norge. Raade Detektorklubb er så nært et lokallag av Rygene som du kommer i den forstand at flere styrende medlemmer i Raade er også medlemmer i Rygene. Medlemmene i Raade Detektorklubb har primært tilholdsted i Østfold området. Hvis man ønsker kontakt med Raade Detektorklubb så kan Hugo Falck kontaktes. 

<<PDF presentasjon av Raade Detektorklubb/ 2017>>

Ta gjerne en kikk og følg FB siden til klubben. Det er blitt gjort mange flotte og spennende funn.

Trykk på bildet over for FB Link.

bottom of page