top of page

Detektorundersøkelse på Ærø i Danmark

Oppdatert: 2. feb. 2019Den 01.-03.april 2015 ble det gjennomført en større detektor undersøkelse på Ærø i Danmark. 21 metallsøkere var blitt invitert av arrangørene Steen Agersø, Poul Andersen, Glenn Abramsson og grunneier Bent Juul Sørensen til sydhavsøen Ærø med sin rike historie. Rygene Detektorklubb var godt representert, og det var deltakere fra både Thy-Mors Detektorforening, Midtjysk Detektorforening, Harja Arkæologisk forening og Furusø Arkæologigruppe til stede.


Formålet med undersøkelsen var å identifisere løsfunn i pløyelaget i periferien for den vikingetids handelsplass som arrangørene fant for noen år siden som har fått navn Havsmarken. Undersøkelsen var derfor ment for både om mulig avgrense handelsplassen og nærliggende landsby, men også systematisk søke over marker som lå i stor avstand fra selve havsmarken i håp om å få ny viten om nærområdene rundt og om mulig andre bosettinger. Samtlige dager ble det benyttet GPS tracking på alle deltakerne som gir et godt bilde i etterkant over oversøkt område, avgrensninger, funnkonsentrasjoner, tomme områder og dekningsomfang/overlapp. Alle smelteklumper av bly og bronse ble også innmålt siden dette kan si noe om nærliggende produksjon og verkstedsplasser i tilknytning til bosetting/ handelsplassen. Undersøkelsen var i samarbeid med Arkæologi Sydfyn.Deltakere: Steen Agersø, Poul Andersen, Glenn Abramsson, Tobias Bondesson, Iohannes Sundberg, Tommy Olesen, Håkan Svensson, Allan Faurskov, Ib Krause-Kjær, Leif Hartmann, Allan Krogh Jensen, Jan Hein, Michael Nielsen, Lars Kramer, Claus Jørgensen, Thomas Aase, John Kvanli, Bjørn Tjelta, Hugo Falck, Jørn Skaarberg, Jesper Janke Hansen, Hans Henrik Hansen, Freddy Arntsen og Jochim Weise.


Vi takker arrangørene for et meget godt planlagt og gjennomført arrangement, der resultatet ble ny viten om Ærøs spennende forhistorie. Det ble funnet i overtall av 30 hele og fragmenterte fibler, 10 klipp av vikingetidsmynter, samt en mengde andre gjenstander som ble gps satt. Et lite utvalg av disse funnene viser under i denne artikkelen.Sammenfattende om træffet. ( tekst: Steen Agersø)

Igennem længere tid har vi overvejet at lave et træf på Ærø. Vi skulle gennemtænke alle de praktiske ting, og hvordan vi skulle afvikle det. Vi kom hurtigt frem til, at vi måtte begrænse deltagerantallet til omkring 20-25, dels pga. markernes størrelse, men også pga. indkvartering. I år 2015, magede det sig sådan, at 4 interessante marker stod til rådighed samtidig i foråret, og derfor besluttede vi os til, at forsøge os.Det stod hurtigt klart, hvordan vi skulle fordele arbejdet mellem os. Glenn skulle tage sig af alt det tekniske med spor og registrering af fund, da han har stor erfaring med dette fra en række træf på Fyn, som han har været med til at arrangere sammen med Harja. Poul skulle tage sig af alt mht. fotografering og Steen skulle organisere alt det praktiske i forhold til træffet. I løbet af processen kom også lodsejer Bent Juul Sørensen ind i gruppen af arrangører, da det viste sig, at han meget gerne ville være med til at arrangere "åbent hus arrangement" på gården.


Vi havde fra starten besluttet at træffet skulle afvikles på samme måde, da den videnskabelige gevinst med denne metode er langt større, end hvis man bare går på marker uden sporregistrering.Det indebærer, at organisatorerne ikke selv søger, men er "officials", som prøver at bevare overblikket og løbende indsamler fund i marken til registrering i "base camp".Dette medfører, at man allerede om aftenen den sidste hele dag kan fremvise spordækning og fundsteder for deltagerne. Det giver efter vores opfattelse en helt anden vinkel på det.Desuden er det jo ekstremt brugbart senere i det videnskabelige arbejde med fund og spor.Resultater af træffet: Ganske som ventet blev der fundet en del fund fra vikingetid og jernalder.Det helt nye og også overraskende er, at bosættelsen / gravpladsen? fra førromersk jernalder ser ud til at være langt større og ikke mindst MEGET rigere end først antaget. Her understreger en række fund, ikke mindst John Kvanlis ekstremt fornemme kuglefibel med cirkulær plade. Denne må have tilhørt en rig person i et sådant førromersk samfund.


Fundet af adskillige hele og fragmenterede øje- og armbrøstfibler fra tidlig romersk jernalder tyder desuden på, at der har været markant bosættelse på stedet igennem flere 100 år i tidlig jernalder, og at der måske er tale om en gravplads i en periode. Med hensyn til vikingetiden blev vi beriget med endnu en Ludvig den Fromme denar af Christiana Religio type. Den er karolingisk mønt fra starten af 800-tallet nr. 42 på handelspladsen Havsmarken.


Desuden opdagedes et helt nyt muligt bosættelsesområde en lille kilometer inde i landet, hvor der bl.a. fandtes en hel balancevægt, et stort vægtlod og en fornem dobbeltskallet skivefibel. I umiddelbar nærhed af disse fund, fandt man en urnesfibel og en guds-lam fibel. Det sidste er yderst interessant, da det er første gang,vi har fundet genstande yngre end ca. 970 i området. Det er naturligvis vigtig ny viden.


122 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page