top of page

Thy Rally 2008Thy Rally er et metallsøkertreff som avholdes en gang i året i Thy i Danmark i regi av Thy-Mors Detektorforening og i samarbeid med Thisted Museum.S ammen har disse utpekt noen marker som synes interessante å få avsøkt med metallsøker. Alle funn blir GPS markert og logget ute i feltet.Alle funn blir så vist til Thisted Museum ved Museumsinspektør Jens-Henrik Beck for evaluering om noe er Danefæ og dermed innleveringspliktig funn.


Helgen 21-23.september 2008 var hele 13 Rygene medlemmer tilstede under Thy Rally i Danmark. Årets detektor treff samlet 75 metallsøkere fra ulike klubber i Danmark, Norge og Sverige og ble dermed det største treffet siden Thy-Mors Detektorforening startet med slike årlige treff for fire år siden.


Det var pløyemarker som hadde vært gjennomsøkt tidligere, samt nye som skulle gjennomsøkes for Thisted Museum. Områdene var: Vestervig, Østervandet og Vestervandet i Thy. Iløpet av helgen ble det funnet over 200 oldsaker, deriblant over 50 fibler fra romersk jernalder til middelalder. Samtlige ble funnet i pløyelaget og tatt GPS koordinater på med påfølgende utfylt funnskjema og overlatt til Thisted Museums representanter.Av de mange, mange flotte funn som kom for dagen under helgen, var det spesielt to funn som fikk særlig oppmerksomhet.: Det ene var en romersk solidi, en gullmynt fra romerriket slått under keiser Nero, samt et menneskelignende ansikt/maske i gullforgylt bronse fra vikingtid (insulært funn).


En stor takk til Thy- Mors Detektorforening og Thisted Museum for gjennomførelsen av detektortreffet, samt alle amatørarkeologer som var med på å tilføre mye spennende historie denne helgen.


Når man ser på resultatet av løsfunn funnet på pløyd mark, og de adskillige antall timer og dager som frivillige amatør arkeologer la ned denne helgen, er det bare å oppfordre andre museer, spesielt norske, om kanskje å prøve noe lignende.- for erfaringene etter flere år i Danmark har vært bare positive for kulturminnevernet og for detektoristene.
27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page