top of page

Thy Rally 2011- Aggersborg

Den 23.-25.september 2011 arrangerte Thy-Mors Detektorforening igjen sitt årlige Thy Rally med inviterte metallsøkere fra hele Skandinavia. Rygene Detektorklubb stilte nærmest fulltallig opp, særlig med tanke på at foruten om marker ved Vestervig og omegn, så skulle det også avsøkes en nærliggende pløyd mark til selveste Aggersborg."Aggersborg er den største av de kjente ringborgene (trelleborgene) fra sen vikingtid i Sør-Skandinavia. Trelleborgene er unike monumenter fra vikingtiden. Men de representerer samtidig en arkeologisk gåte. I nyere forskning diskuterer man borgenes rolle i den danske middelalderstatens fremvekst, og mer konkret borgenes betydning i en maritim strategi og eventuelle tilknytning til kong Harald Blåtanns flåte. Anlegget ved Aggersborg ligger på nordsiden av Limfjorden i Jylland. Det er tentativt datert til ca. 980, det vil si til Harald Blåtanns tid, først og fremst gjennom sammenligning med de bedre daterte borganleggene ved Trelleborg i Slagelse og Fyrkat ved Hobro.

Opprinnelig var Aggersborg omgitt av en ca. 3 m høy ringvoll og hadde et tverrmål på 240 m. Som i Trelleborg antas den romerske fot (29,5 cm) å ha vært anvendt som måleenhet. Det indre borgområdet har vært delt i fire kvadranter ved to hovedgater, som har endt ved vollens fire porter. I kvadrantene har ligget 48 hus av Trelleborg-type, fordelt på 12 grupper. Husenes lengde har vært 32,45 m (ca. 110 romerske fot). I skjæringspunktet for hovedgatene fantes en sentralplass, markert med fire store stolpehull, kanskje til et vakttårn. Aggersborg har en sentral plassering ved skipsleden gjennom Limfjorden, som frem til ca. 1100 også hadde en åpning mot vest, ved Vestervig."


Kilde: Aggersborg. (12.02.2012) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/Aggersborg


I løpet av undersøkelsen kom det opp utrolig mange spennende funn. Som ble gps satt og innsamlet til det lokale museum og samarbeidspartner: Thisted Museum. Noen av de mange mange funn som ble lokalisert av de over 50 metallsøkerne denne helgen kan dere se på bildene lengre ned på denne siden. Disse funnene på denne siden kan på langt nær gi et godt bilde over det antall gjenstandsfunn i pløyelaget som kom opp, og vi beklager at vi ikke sitter inne med flere bilder vi kan vise dere. For det var mange funn som vi gjerne skulle gjort honnør til finner for her i artikkelen. En stor takk igjen til Thy-Mors Detektorforening og alle de ildsjeler som gjør slike undersøkelser og treff mulig.
20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page