top of page

Thy Rally 2012- Gudme på Fyn

Oppdatert: 22. aug. 2018Rygene Detektorklubb deltok igjen på Thy-Mors Detektorforening sitt årlige Thy Rally. Thy-Mors Detektorforening og Rygene i samarbeid med Svendborg Museum ved arkeolog Per O. Thomsen hadde fått i oppgave å søke på markene rundt Broholm ved Gudme på Syd-Øst Fyn.


Dette er et område som ligger noe i ytterkant av det kjente bosetningsområdet. Så det var både en undersøkelse der man dekker et mer ukjent terreng, men dertil ønske om å avsjekke om bosettings utbredelsen var større enn man antok eller ikke. Det deltok i overkant av 30 detektorister på undersøkelsen som varte fra 21-23.september 2012.

Under undersøkelsen kom det opp flotte gjenstander. Se tv utsendelsen lengre ned i artikkelen. gull halsring,11 fibler, 13 sølv denarer, 3 stk gull betalingsringer/stenger, diverse sølvklipp og barrer, vektlodder, diverse mynter deriblant en ludvig den fromme mynt, flotte beslag, villsvin hode i bronse, bronsealder celt, flotte beslag, opphugde biter fra romerske bronse statuer mmGudme - et maktsenter i romertid/folkevandingstid

Fra det 3. til det 7.århundre etter kristus lå en av Danmarks rikeste og kanskje største jernalder bebyggelser ved Gudme på Sør-Øst Fyn. Selve boplassen bestod av en stormannsgård som var omgitt av over 50 mindre gårder. I 1993 fant arkeologer spor etter bygninger på ca 50 x 9,5 meter som senere er bitt kalt Gudmekongenes Hall.

Noen kilometer fra Gudme, ved kysten av Lundeborg lå en tilhørende handelsplass med verksteder og handelsboder.


Gudme regionen har hatt en spesiell stor makt- og religiøs status med internasjonale forbindelser særlig til det romerske riket. Noe som også kommer til syne gjennom de mange prestisje gjenstander og gull depot funn som er blitt funnet i egnen gjennom tidens løp. I alt 15 gulldepot er blitt funnet, og gjør denne regionen til en av Danmarks rikeste i romertid-folkevandringstid. Under vises et av gulldepot funnene: Broholm skatten som veide over 4,5 kilo. (Foto: National museet i København)Alle deltakerne under undersøkelsen hadde sine GPS slått på tracking. Svenborg Museum kunne derfor etter å ha matet all informasjon inn på sin pc, lett få fram detaljerte karter over hvor hver enkelt hadde gått, dekningsflater, funnspredning og konsentrasjonsområder av funn. Verdifull informasjon når man skal sette små brikker av løsfunn inn i en større sammenheng for å kunne tolke området.


Nedenfor kan du se en episode av Metaldetektiverne som filmet under undersøkelsen på Gudme mens vi var der.28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page