top of page

Thy Rally 2013 - Lolland & Falster

Oppdatert: 22. aug. 2018

Den 20.-22.september 2013 ble Thy Rally 2013 avholdt på Lolland og Falster i Danmark. Rygene Detektorklubb, Thy-Mors Detektorforening og en tysk detektorgruppe tilknyttet Eicke Siegloft fra Archeologishe Landesamt Schleswig-Holstein ,ble invitert av Thor Holmboe fra Museum Lolland & Falster, samt Christian Birkedal (Thy-Mors Detektorforening/ Rygene) til å avsøke noen områder som i sammen med Museum Lolland Falster var utpekt som meget interessante å få mer kunnskap om.


Treffet/ undersøkelsen hadde flere formål.

  • Hjelpe initiativtakerne i å avsøke og samtidig avgrense større marksarealer for løsfunn i pløyelaget.

  • Forsterke og bygge relasjoner på tvers av landegrensene Norge- Sverige-Danmark-Tyskland gjennom å utveksle erfaringer og viten mellom de enkelte detektorførere.

Fredagens søk foregikk på Falster ved Virket. Her hadde arkeologer ved utgravinger funnet bosettingspor samt jernaldergraver. De markene som skulle avsøkes grenset opp til selve gravplassen. Fra Museum Lolland Falster stilte Thor Holmboe og Katrine Kòlle Hansen.


Lørdag-og søndagens søk foregikk på Hoby på Lolland. På Hoby har vi foretatt metalldetektor undersøkelser tidligere (2009), og området har i en lang årrekke vært gjenstand for flere arkeologiske undersøkelser rundt om og ved den kjente Hoby graven og den tilknyttede bosetting området. Oppgaven vår ved Hoby var å finkjemme området for løsfunn på de tilstøtende markene fra bosetting området og ned til den antatt eldre vannlinjen( der sjøen har stått i ca år 100).


Under helgens undersøkelse var Thor Holmboe fra Museum Lolland & Falster, samt Susanne Klingenberg, Tobias Mortensen og Josephine Franck Bican fra National Museet i København tilstede som faglig personell. Undersøkelsen ble også fulgt av et kamerateam fra Tv Midtvest som lager tv serien "Metalldetektiverne".


Det skuffet ikke på funn og resultater denne helgen. Det blir vanskelig og nevne og vise alle de flotte funn som kom for dagen da 40 metallsøkere fra fire nationaliteter sammen gjorde et flott stykke arbeid. Men det ble en god del.

Samtlige detektorførere gikk hele helgen med tracking på sine GPSèr, og hvert et minste funn av historisk interesse ble GPS satt. På den måten kunne arkeologene danne seg et godt bilde over dekningsflaten og hvor det var gått, funn- spredningsbildet og mulige konsentrasjoner.


Takk til Museum Lolland Falster ved Thor Holmboe og Christian Birkedal fra Thy-Mors/ Rygene for invitasjonen og gjennomføringen av dette årets Thy Rally 2013.

Vi kommer gjerne tilbake!


Her en episode av metaldetektiverne fra da vi var på Lolland og Falster.Noen bilder av funn og stemningsbilder er lagt til i denne artikkelen. Takker spesielt Thor Holmboe og Ib Krause-Kjær med flere for lån av bilder.52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page