top of page
RYGENE
DETEKTORKLUBB
OM_OSS

Rygene Detektorklubb er en klubb for detektorister med en spesiell forkjærlighet for den eldste historien vår og som jobber for å fremme amatørarkeologiens utbredelse i Norge og i Norden. Klubben ble etablert den 01.10.2006 i Stavanger av John Kvanli og Morten Eek og har pt. 48 medlemmer:

 23 norske, 21 danske og 4 svenske.

Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker, som vi leverer til nærmeste fylkeskommune eller museum for endelig identifikasjon, konservering og bevaring/utstilling.

 

Gjenstander i pløyelaget er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og ødeleggelse.

Detektorister med amatørarkeologisk kompetanse og forståelse kan bidra med et stort stykke arbeid for kulturminnevernet i å både redde disse gjenstandene fra ytterligere ødeleggelse i pløyelaget, men også ivareta et nøyaktig registrerings-arbeide med GPS markeringer og funnrapportering som beriker arkeologien og historien med informasjon utover det tradisjonell arkeologi kan frembringe for et område.

Klubbens medlemmer har et godt samarbeid med flere fylkeskommuner og museèr både i Norge, Sverige og Danmark og er på jevnlige oppdrag for disse. Vi forholder oss til de krav, lover, regler og retningslinjer som omhandler kulturminner og metallsøking til enhver tid. 

Man kan ikke søke seg medlemskap i Rygene. Medlemskap skjer kun ved invitasjon og anbefalinger som kommer fra en eller flere sittende medlemmer.

korsformet.png

Bankkonto nr. 3207 27 25130

Overføring til Rygene fra utlandet: IBAN: NO 8432072725130

Swift/Bic: SPRONO22 

Sparebank1 SR-Bank ASA, Postboks 250, 4066 Stavanger

For medlemskap i Rygene Detektorklubb gjelder følgende:
- Special invitation only : Man kan ikke søke seg medlemskap i Rygene. Medlemskap skjer kun ved invitasjon og anbefalinger som kommer fra en eller flere sittende medlemmer.

oo.png

Rygene Detektorklubb

Austbøsvingene 3

4085 Hundvåg

Org. nr. 8951 82192

Tel: 934 034 60

John.kvanli@rygenedetektorklubb.com

Takk for meldingen!

contact
bottom of page