top of page

Årets Rygene funn 2011- Topp 4


Medlemmene i Rygene Detektorklubb har etter avstemming kåret "Årets Rygene funn 2011".


Årets Rygene funn 2011- nr.1

Fenrisulven fra Aggersborg- funnet av Claus Thinggaard.


Gjenstanden i forgylt sølv viser et stilisert rovdyr og kan dateres til siste halvdel av 900 årene- altså i den tid da Harald Blåtann oppførte Aggersborg. Gjenstanden er et praktstykke av et remendebeslag og forestiller en ulv eller løve med en perle i munnen. Disse remende beslagene med denne typen utforming var noe som kun det øverste sjikt i samfunnslaget smykket seg med- og spørsmålet er om kanskje dette remendebeslaget har tilhørt selveste kong Harald Blåtann. Funnet er innlevert til National Museet i København.

Dette funnet kom på "Danefæ Topp 10 listen 2011" kåret av arkeologer i Danmark. Vi gratulerer Claus Thinggard med et usedvanlig, sjelden flott funn og med første plassen i Årets Rygene funn 2011 !


Årets Rygene funn 2011 nr.2

Gullskatten fra gamle Lejre- funnet av Tommy Olesen.


På en mark ved Gamle Lejre i 2011 ble det av Tommy Olesen påvist de første gullstykkene av det som skulle vise seg å være en overpløyd gullskatt. Det ble nedsatt et prosjekt i samarbeid med Roskilde museum, der også Iohannes Sundberg og Tobias Bondesson deltok sammen med Tommy Olesen i å finne mer av gullskatten.

I løpet av undersøkelsen ble det ytterligere påvist flere gullstykker. I alt var nå gulskatten kommet opp i ca. 65 gram. Alle gjenstandene lå i toppen av pløyelaget og selv om det opprinnelige nedgravningsstedet ikke ble påvist, er det ingen tvil om at det er snakk om en samlet gullskatt som er blitt overpløyd over lang tid. Skatten består hovedsaklig av klipte gullstenger og gull ringer, men inneholder også en hel gullmynt. Mynten er en vest-europeisk etterligning av en mynt fra Bysant fra år 0-500 e.kr.

Arkeologer mener av den grunn at gullskatten må være begravet en gang på 500 tallet. Og det gjør funnet like gammelt som dateringen av den eldste av de flere 400-600 m2 store hallbygninger, som Roskilde Museum har funnet på Gamle Lejre et par hundre meter unna


Årets Rygene funn 2011 nr.3

Gullsmykket fra Hå- funnet av Erik Alve.


På en mark ved Hå gamle prestegård i Hå kommune ble det i 2011 gjort et fantastisk og unik funn av E.A. Gullsmykket har opprinnelig vært anhenget til en meget stor gullbrakteat. Stykket har vært skåret ut fra en gullbrakteat og båret som et selvstendig smykke over en lengre tid. Størrelsen og utformingen av anhenget sannsynliggjør at vi her har med å gjøre med en brakteat som mest trolig har vært Norges største. Smykket er omkring 1500-1800 år gammelt (romertid/folkevandringstid). Gjenstanden ble funnet bare noen cm nede i pløyelaget,på pløyd mark og stammer nok seg fra en utpløyd grav eller en hustuft. Funnet er innlevert til UiS- Arkeologisk Museum.


Årets Rygene funn 2011 nr.4

Sølvdenarskatten fra Ærø- funnet av Steen Agersø.

På øya Ærø i Danmark kom Steen Agersø på sporet av en bortpløyd nedleggelse av romertids mynter i sølv- såkalte denarer. Myntene dateres innenfor en periode fra år 69-138 etter kristus,altså eldre romersk jernalder.Hele ni hele denarer ble funnet spredd utover i pløyelaget innenfor 50 meter, og det er høyst trolig at vi snakker om en nedgravd skatt som plog og harv har spredd over årenes løp. Fire av myntene er preget av Keiser Hadrian, tre av myntene av Keiser Vespasian, en mynt fra Keiser Trajan og en mynt fra Keiser Antonius Pius. Vi gratulerer Steen Agersø med et fantastisk flott myntfunn innlevert til National Museet i København.


72 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page