top of page

Metodisk metalldetektor søk og dagens utfordringer og begrensninger.

I vår hverdag innen amatørarkeologien og metallsøk så opplever vi flere plasser der områder blir fredet etter få funn og deretter så skjer det ikke noe mer. Plog og landbruksutstyr får fortsatt gå sin gang mens metallsøk og ikke minst systematisk metallsøk har plutselig blitt redusert til en arkeologisk papirmølle der alt må søkes om, anbefalinger sendes, brev og mailer går tilbake mellom fylkesarkeolog og riksantikvarens representanter om en mulig dispensasjon for videre søk osv.

I mange tilfeller må også en plan for konserveringskostnader foreligge før man i det hele tatt vurderer om en dispensasjon kan gis. Og hva går dette på bekostning av ? jo nettopp vår eldre historie som tromles rundt i pløyelaget og blir knust til det ugjenkjennelige i påvente av at byråkratiets mølle skal male ferdig. Hva oppnår man med å frede områder i pløyemark etter få funn? Etter min mening ingen ting. Kun ved ett systematisk søk i tett samarbeid med fylkesarkeolog der funn fortløpende plottes inn og søk får fortsette, da først kan man begynne å ane sammenhenger og kan begynne å konkludere. Godt registrerte løsfunn fra pløyemarker er nyttige og viktige ledetråder for fylkesarkeologer å få registrert for å kunne forfølge ved en senere anledning.


Enkelte påstår hardnakket at metalldetektor ikke gir noen mening, man ødelegger kontekst (i pløyelaget sic) og man finner bare fragmenter av historien...NEI ,vi finner kun fragmenter i historien på plassen på grunn av at ett systematisk søk blir avbrutt av ett byråkrati som stanser amatørarkeologene fra å finne en logikk i hva de har funnet og hvorfor funnene er der de er!


Mitt håp er at dette byråkratiet og papirvelde blir vesentlig forenklet i årene som kommer. La amatørarkeologer som gjør funn fortsette søk i samarbeid med sin fylkesarkeolog så kan man begynne å åpne opp den eldre historien og forståelsen av sammenhengen av funn som definitivt ikke har det godt i pløyelaget vi søker i.


I mellomtiden så legger jeg ved en glimrende rapport som kom ut i 2016 der amatørarkeologer sammen med arkeologer fikk ett fantastisk resultat ved å avdekke en vikingtids bosetting ved hjelp av metalldetektor og Gps plotting.


http://brewminate.com/the-viking-great-army-and-its-legacy-plotting-settlement-shift-using-metal-detected-finds/


Ha en fantastisk helg der ute og stå på videre :)

215 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

ความคิดเห็น


bottom of page